De katalysator

Wat doet een katalysator precies?

Een katalysator zet de uitlaatgassen koolmonoxide en stikstof om in minder milieubelastende stoffen. Het uitlaatgas stroomt heet (300 - 850?) door een metalen onderdeel gevuld met platina en palladium en daarin vindt de katalysatie plaats.

Waarom wordt een katalysator vervangen?

Het is belangrijk de kapotte katalysator direct te vervangen. Als de motor zijn uitlaatgas niet goed meer kwijt kan, raakt de auto (veel) vermogen kwijt.

Wanneer wordt een katalysator vervangen?

Een katalysator gaat normaal gesproken een lange tijd mee en hoeft pas vervangen te worden als het ondereel stuk is. Een katalysator kan te heet worden en dan ‘wegbranden’, het katalysatormateriaal kan losraken in het onderdeel en de katalysator kan ook kapot gaan door het rijden op loodhoudende benzine. Een kapotte katalysator is vaak het gevolg van een defect elders in de auto. Een weggebrande of kapotte katalysator blijkt uit de uitlaatgastest bij een onderhoudsbeurt. Als het katalysatormateriaal los gaat zitten in het onderdeel hoor je het waarschijnlijk rammelen.